Jan Brouwers

Schrijft over geschiedenis en religie
 

Een echte rel in een roman

Het gebeurde in de Sacramentskerk in Breda. Tijdens de preek stond achter in kerk plotseling een man op. Hij riep iets tegen de kapelaan die aan het preken was. Een klein groepje rond de man applaudisseerde. Daarop reageerde de kapelaan waarna de meeste andere kerkgangers met applaus instemden. Dat herinner …

Moederkerk

Bij de begrafenis van hun moeder deden Jos Palm en zijn broers en zussen nog eenmaal mee aan een ritueel waarmee ze waren opgegroeid maar dat voor hen elke betekenis had verloren: een katholieke mis. Ze deden dit voor hun moeder die haar hele leven, zolang ze het nog kon, …

De Borgia’s

Spanning en sensatie in de tv-serie ‘De Borgia’s’. Maar hoe betrouwbaar is de serie? We duiken in het verleden van paus Alexander VI. Als vorst was hij succesvol: op een zeker moment had de Franse koning hem praktisch gevangen gezet in de Engelenburcht. De kanonnen van de koning stonden klaar …

Misbruik en het concilie

Vanaf de jaren zestig nam het aantal gevallen van misbruik in de rooms-katholieke Kerk in Ierland fors toe. Heeft dat iets te maken met het Tweede Vaticaans Concilie? Wie van mening is dat de Kerk toen de weg is kwijtgeraakt, wil dat graag geloven. Het orthodoxe Catholic World Report legt …

Paus Johannes XXIII

Artikel voor Lucepedia Op 27 april 2012 begon in Rome de plenaire assemblee van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen die aandacht besteedt aan de vijftigste verjaardag van de encycliek ‘Pacem in Terris’ (Vrede op aarde). Deze encycliek van paus Johannes XXIII was een pleidooi voor wereldvrede en ontwapening. De …

Oosterhuis in Duitsland

‘Ook Duitse bisschoppen doen Huub Oosterhuis in de ban’ twitterde @TrouwRelFil zondag 15 april. De papieren editie van de krant zou op maandagochtend meer helderheid verschaffen. Uit het artikel dat op maandag verscheen, bleek niets van een verbod. Wel werd duidelijk dat de zes liederen van Oosterhuis die in de …

DELA: 75 jaar voor elkaar

Met Wim Maas Uitvaartverzorger- en verzekeraar DELA begon als een spontaan initiatief van enkele Eindhovense arbeiders tegen de hoge kosten die pastoors in hun stad voor uitvaarten berekenden. DELA was een coöperatie, gebaseerd op onderlinge solidariteit. De snelle groei van de coöperatie maakte professionalisering noodzakelijk. Het boek beschrijft onder meer …