Webfish Awards 2012 uitgereikt

Verschenen op Katholiek.nl Op 7 december werden voor de vijfde maal de Webfish-awards uitgereikt. Deze prijzen worden elk jaar toegekend voor initiatieven die het christelijke geloof via internet of sociale media verspreiden. Er waren dit jaar vijf categorieën: social media, websites particulieren, websites kerken, websites organisaties en oecumenische websites In de categorie oecumene was nieuwwwij.nl … Lees meer

Besturendag: tegen de stroom in

Verschenen op www.lucepedia.nl Het besturen van een parochie is geen sinecure, zeker niet wanneer parochiefusies en kerksluiting aan de orde komen. Bovendien moeten, ondanks die schaalvergroting, steeds minder mensen steeds meer werk verrichten. Om deze reden wil Luce kerkelijke bestuurders ondersteunen. Op 30 november gebeurde dat met een besturendag om kerkelijke bestuurders tools, tips & … Lees meer

Alles Flink Dicht!

Arnold Frans Diepen was bisschop van ’s-Hertogenbosch van 1919 tot 1943. Met verve voerde hij het zedelijkheidsoffensief uit waartoe paus Pius X in 1914 had opgeroepen en dat zich vooral richtte tegen onzedelijke kleding van vrouwen. Volgens veel van zijn gelovigen stonden zijn initialen AFD dan ook voor ‘Alles Flink Dicht’. Dat is dan ook … Lees meer

Liefdadigheid zonder schroom

Katholieken zijn te terughoudend in het tonen van de Caritas. Ruud Heesters, r.k. geestelijk verzorger in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, onderstreepte deze uitspraak van Eric Sengers tijdens de presentatie van diens boek over caritas op 17 oktober. In dit boek geeft Sengers zijn antwoord op de vraag hoe het verder moet met de Caritas … Lees meer

Landgoederen in Noord-Brabant

Noord-Brabant telt een groot aantal landgoederen van diverse aard: zomerverblijven van gegoede inwoners van de provincie, voormalige burchten, heideontginningen, maar ook voormalige kloosters met bijbehorende landbouwgronden. Over 150 van deze landgoederen gaat het boek dat werd uitgegeven ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van Brabants Landschap en het twintigjarig bestaan van Brabants Particulier Grondbezit. Deze … Lees meer

Geen discussie over Vaticanum II

De vier apostolische constituties van het Tweede Vaticaans Concilie stonden centraal tijdens een symposium dat op 12 oktober 2012 in Utrecht werd gehouden. Vier sprekers gingen in op elk van de vier constituties, die de belangrijkste documenten van het concilie vormen. Discussies of vragen over de vier bijdragen waren er niet. Een poging van de … Lees meer

Liturgisch reveil

Magister Jo Hermans was gevraagd om zich vooral te richten op de liturgievernieuwing in Nederland na het Tweede Vaticaans Concilie. Velen hebben zich ingezet voor de vernieuwing van de liturgie, aldus Hermans. Maar het ging samen met een groeiend gevoel van autonomie. Ook de bisschoppen legden meer verantwoordelijkheden bij de gelovigen. Maar door tekort schietende … Lees meer

Receptie van Vaticanum II

”We zijn nog lang niet klaar met het begrijpen van de diepte van Vaticanum II”, aldus prof. Herwi Rikhof in zijn bijdrage over Lumen gentium. Zo’n document heeft een ontstaansgeschiedenis en een receptiegeschiedenis. Dat wil zeggen dat het denken erover eigenlijk pas begint als het gereed is. Dat gebeurde ook met de constitutie Dei verbum … Lees meer

De sleutel voor Vaticanum II

Mensen die teleurgesteld zijn in de doorwerking van het Tweede Vaticaans Concilie hebben ongelijk, maar dat geldt ook voor hen die wensen dat het concilie nooit had plaatsgevonden, aldus kardinaal Eijk tijdens zijn preek bij de eucharistieviering waarmee het symposium ‘De vier Apostolische Constituties van Vaticanum II’ werd geopend. Het symposium wordt op 12 oktober … Lees meer