Rowan Williams: ‘Religieuze gemeenschappen cruciaal voor democratie’

De westerse democratie verkeert in crisis. Dat betoogde Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, tijdens een lezing in Den Haag. Hij was daar op uitnodiging van De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog. Democratie dreigt een dictatuur van de meerderheid te worden, aldus Williams. Het is nochtans nodig dat de stem van de minderheden … Meer lezen

Wat geloofde Hitler?

Als Adolf Hitler gelovige was, waar geloofde hij dan in? Volgens de Amerikaanse historicus Richard Weikard, hoogleraar aan California State University, was hij een pantheïst. Weikart trekt die conclusie op basis van onderzoeken en bronnen die over dit onderwerp gepubliceerd zijn. Het pantheïsme van Hitler hield in dat de wetten van de natuur de moraal … Meer lezen

Bredaas mirakelspel opnieuw vertaald

Dit middeleeuwse toneelspel doet niet onder voor het veel bekendere ‘Mariken van Nieuwmeghen’. Dat zei Ludo Jongen op 13 oktober bij de presentatie in Breda van de nieuwe vertaling van het ‘Spel van het sacrament van Niervaert’, die hij samen met Willem Kuiper schreef. Het is het verhaal van de wonderhostie die rond 1300 bij … Meer lezen

Een begraafplaats voor armen en slachtoffers van de pest

Op 14 september 1666 verloor Cornelis Joost Joosten uit Heusdenhout zijn dochter Aellie aan de pest. Binnen drie weken waren zijn vier andere kinderen Jenneken, Geeraert, Josijntie en Engeltje en hijzelf bezweken aan de ziekte. Hele gezinnen kwamen om in het najaar van 1666, vooral in Heusdenhout, Ulvenhout, Notsel en aan de Lovensdijk en de … Meer lezen

Gezondheidszorg in Breda

Het Amphia-ziekenhuis aan de Molengracht in Breda wordt fors uitgebreid. De locatie aan de Langendijk van dit ziekenhuis wordt in zijn geheel verplaatst. Daarmee krijgt Breda één groot ziekenhuis. Waarom heeft het Amphia zo lang twee gebouwen gehad in Breda? Drie ziekenhuizen Het Amphia-ziekenhuis is in 2001 ontstaan uit een fusie van het Ignatiusziekenhuis aan … Meer lezen

De geest van Loe de Jong

Dezer dagen staat Loe de Jong weer in de belangstelling: kort geleden promoveerde Boudewijn Smits op een biografie van de geschiedschrijver van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Loe de Jong zelf heb ik nooit ontmoet, maar zijn geest was nog aanwezig in het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie bezocht toen ik daar onderzoek deed … Meer lezen

Een geschiedenis van de industrie in Breda

Geschiedenis industrie Breda Samenvatting lezing Stadssociëteit De Gouden Cirkel, Breda 24 maart 2014 Jan Brouwers, Jorgen Janssens 1850 Rond 1850 had Breda geen industrie van betekenis. Daarmee is de stad geen uitzondering in Nederland: de industrialisatie kwam hier pas in de tweede helft van de negentiende eeuw op gang. In Breda ontbrak het bovendien aan … Meer lezen

Leestip: Geschiedenis onder de guillotine

Leestip voor Boekhandel Van Kemenade & Hollaers, Breda Geen beschrijving van de Franse revolutie, maar van de manier waarop Franse historici deze periode hebben beschreven. Het is een pleidooi voor geschiedschrijving die niet ten dienste staat van een bepaalde ideologie, maar die probeert te beschrijven wat er is gebeurd en waarom. Een onafhankelijke geschiedschrijving is … Meer lezen

Onfeilbaar

Gepubliceerd op Katholiek.nl Progressieve en conservatieve bisschoppen die tegenover elkaar staan, de pers die zich ermee bemoeit en een publieke opinie waarmee de bisschoppen terdege rekening moeten houden. Maar ook een verklaring waarmee de rooms-katholieke Kerk een opening maakt naar de moderne wetenschap. Ziehier de ingrediënten van het Eerste Vaticaans Concilie, dat in de jaren … Meer lezen