Misbruik en het concilie

Vanaf de jaren zestig nam het aantal gevallen van misbruik in de rooms-katholieke Kerk in Ierland fors toe. Heeft dat iets te maken met het Tweede Vaticaans Concilie? Wie van mening is dat de Kerk toen de weg is kwijtgeraakt, wil dat graag geloven. Het orthodoxe Catholic World Report legt een ander verband. Sinds de … Meer lezen

Paus Johannes XXIII

Artikel voor Lucepedia Op 27 april 2012 begon in Rome de plenaire assemblee van de Pauselijke Academie voor Sociale Wetenschappen die aandacht besteedt aan de vijftigste verjaardag van de encycliek ‘Pacem in Terris’ (Vrede op aarde). Deze encycliek van paus Johannes XXIII was een pleidooi voor wereldvrede en ontwapening. De paus had in oktober 1962 … Meer lezen

Oosterhuis in Duitsland

‘Ook Duitse bisschoppen doen Huub Oosterhuis in de ban’ twitterde @TrouwRelFil zondag 15 april. De papieren editie van de krant zou op maandagochtend meer helderheid verschaffen. Uit het artikel dat op maandag verscheen, bleek niets van een verbod. Wel werd duidelijk dat de zes liederen van Oosterhuis die in de huidige bundel ‘Gotteslob’, de Duitse … Meer lezen