Liefdadigheid zonder schroom

Katholieken zijn te terughoudend in het tonen van de Caritas. Ruud Heesters, r.k. geestelijk verzorger in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, onderstreepte deze uitspraak van Eric Sengers tijdens de presentatie van diens boek over caritas op 17 oktober. In dit boek geeft Sengers zijn antwoord op de vraag hoe het …

Geen discussie over Vaticanum II

De vier apostolische constituties van het Tweede Vaticaans Concilie stonden centraal tijdens een symposium dat op 12 oktober 2012 in Utrecht werd gehouden. Vier sprekers gingen in op elk van de vier constituties, die de belangrijkste documenten van het concilie vormen. Discussies of vragen over de vier bijdragen waren er …

Liturgisch reveil

Magister Jo Hermans was gevraagd om zich vooral te richten op de liturgievernieuwing in Nederland na het Tweede Vaticaans Concilie. Velen hebben zich ingezet voor de vernieuwing van de liturgie, aldus Hermans. Maar het ging samen met een groeiend gevoel van autonomie. Ook de bisschoppen legden meer verantwoordelijkheden bij de …

Receptie van Vaticanum II

”We zijn nog lang niet klaar met het begrijpen van de diepte van Vaticanum II”, aldus prof. Herwi Rikhof in zijn bijdrage over Lumen gentium. Zo’n document heeft een ontstaansgeschiedenis en een receptiegeschiedenis. Dat wil zeggen dat het denken erover eigenlijk pas begint als het gereed is. Dat gebeurde ook …

De sleutel voor Vaticanum II

Mensen die teleurgesteld zijn in de doorwerking van het Tweede Vaticaans Concilie hebben ongelijk, maar dat geldt ook voor hen die wensen dat het concilie nooit had plaatsgevonden, aldus kardinaal Eijk tijdens zijn preek bij de eucharistieviering waarmee het symposium ‘De vier Apostolische Constituties van Vaticanum II’ werd geopend. Het …

Een echte rel in een roman

Het gebeurde in de Sacramentskerk in Breda. Tijdens de preek stond achter in kerk plotseling een man op. Hij riep iets tegen de kapelaan die aan het preken was. Een klein groepje rond de man applaudisseerde. Daarop reageerde de kapelaan waarna de meeste andere kerkgangers met applaus instemden. Dat herinner …

Moederkerk

Bij de begrafenis van hun moeder deden Jos Palm en zijn broers en zussen nog eenmaal mee aan een ritueel waarmee ze waren opgegroeid maar dat voor hen elke betekenis had verloren: een katholieke mis. Ze deden dit voor hun moeder die haar hele leven, zolang ze het nog kon, …

De Borgia’s

Spanning en sensatie in de tv-serie ‘De Borgia’s’. Maar hoe betrouwbaar is de serie? We duiken in het verleden van paus Alexander VI. Als vorst was hij succesvol: op een zeker moment had de Franse koning hem praktisch gevangen gezet in de Engelenburcht. De kanonnen van de koning stonden klaar …