Jan Brouwers

Categorie: Religie

 • Kathedralen en basilieken

 • De Beeldenstorm van 1566 als jarenlang proces

 • School van liefde

  Terwijl in de grote steden van Europa de eerste universiteiten werden gesticht, begonnen de cisterciënzer monniken kloosters te bouwen in onherbergzame gebieden. Ze brachten hiermee een vernieuwing van het kloosterleven op gang door zich weer strikt te houden aan de Regel van de H. Benedictus. ‘Scholen van liefde’, noemden ze hun kloosters. Guerric Aerden geeft […]

 • Rowan Williams: ‘Religieuze gemeenschappen cruciaal voor democratie’

  De westerse democratie verkeert in crisis. Dat betoogde Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, tijdens een lezing in Den Haag. Hij was daar op uitnodiging van De Zinnen, katholiek netwerk voor inspiratie en dialoog. Democratie dreigt een dictatuur van de meerderheid te worden, aldus Williams. Het is nochtans nodig dat de stem van de minderheden […]

 • Wat geloofde Hitler?

  Als Adolf Hitler gelovige was, waar geloofde hij dan in? Volgens de Amerikaanse historicus Richard Weikard, hoogleraar aan California State University, was hij een pantheïst. Weikart trekt die conclusie op basis van onderzoeken en bronnen die over dit onderwerp gepubliceerd zijn. Het pantheïsme van Hitler hield in dat de wetten van de natuur de moraal […]

 • Westers schisma

  Proef

 • Een begraafplaats voor armen en slachtoffers van de pest

  Op 14 september 1666 verloor Cornelis Joost Joosten uit Heusdenhout zijn dochter Aellie aan de pest. Binnen drie weken waren zijn vier andere kinderen Jenneken, Geeraert, Josijntie en Engeltje en hijzelf bezweken aan de ziekte. Hele gezinnen kwamen om in het najaar van 1666, vooral in Heusdenhout, Ulvenhout, Notsel en aan de Lovensdijk en de […]

 • Onfeilbaar

  Gepubliceerd op Katholiek.nl Progressieve en conservatieve bisschoppen die tegenover elkaar staan, de pers die zich ermee bemoeit en een publieke opinie waarmee de bisschoppen terdege rekening moeten houden. Maar ook een verklaring waarmee de rooms-katholieke Kerk een opening maakt naar de moderne wetenschap. Ziehier de ingrediënten van het Eerste Vaticaans Concilie, dat in de jaren […]

 • Zingt voor de deur die open staat

  Eigenlijk vond ik dit een vreemde strofe in het lied ‘Zingt voor de Heer van liefde en trouw’ van Michel van der Plas. Ook Anton de Wit had er moeite mee, zo schreef hij in een blog dat tot zijn verrassing controversieel bleek. Maar inmiddels begrijp ik waarom je zou kunnen zingen voor een deur […]

 • Paus antwoordt atheïst

  Gepubliceerd op katholiek.nl Paus Franciscus heeft via een ingezonden brief in de linkse Italiaanse krant ‘La Repubblica’ gereageerd op twee artikelen van de atheïstische journalist Eugenio Scalfari. Deze reageerde op de encycliek ‘Lumen fidei’ en vroeg zich onder meer af of God ook niet-gelovigen vergeving schenkt. De paus antwoordde dat de barmhartigheid van God zich […]