Auteur en redacteur

De Sint-Michielsbeweging: jongeren opleiden tot dienstbaarheid

(Katholiek Nieuwsblad 22 september 2017)

De Sint-Michielsbeweging uit het Vlaamse Kortrijk helpt jonge mensen christen te zijn: “Niet alleen door kennis op te doen, maar ook heel concreet.”
“De vriendschap met Christus is ons hart, de vriendschap met jongeren en mensen in nood zijn onze longen.” Dat is het motto van de Sint-Michielsbeweging, die dit jaar de Damiaanprijs ontving. De prijs is ingesteld door het Damiaan-fonds, een universiteitsfonds van de KU Leuven, dat het erf- goed van de heilige pater Damiaan levend wil houden. De prijs werd aan de beweging toegekend omdat die jonge mensen weet te inspireren om mensen in nood te helpen.

Het knagende weten

(Tertio, 31 mei 2017)

We doorgronden de wereld steeds beter en hebben God niet meer nodig om natuurwetenschappelijke verschijnselen te verklaren. Toch blijft er iets knagen bij wetenschappers van Galilei tot Einstein. Floris Cohen gaat na hoe deze wetenschappers zich verhielden tot het geloof. Geen van hen kon, zoals hedendaagse atheïsten als Richard Dawkins, het geloof zonder meer terzijde schuiven.

Paus Adrianus van Utrecht

(Tertio, 3 mei 2017)

Adrianus VI was paus van 1522 tot 1523. Zijn korte regeerperiode wordt meestal als een mislukking gezien. In dit interview naar aanleiding van zijn biografie van de 'Nederlandse paus', die geboren werd in Utrecht. laat auteur Twan Geurts zien dat Adrianus de grondslag legde voor de hervorming van de rooms-katholieke kerk en dat zijn 'aanloop' naar het pausschap via de universiteit van Leuven, het hof van Karel V en het stadhouderschap van Spanje een boeiend en verrassend verhaal is. Ook op katholiek.nl

Hoe een Joodse sekte staatsgodsdienst werd

In het boek 'Christendom: de eerste 400 jaar' legt de Britse theoloog Jonathan Hill helder uit hoe een joodse sekte kon uitgroeien tot een staatsgodsdienst. Nogmaals zet hij in de verf dat christenen niet voortdurend vervolgd werden tot keizer Constantijn de godsdienstvrijheid invoerde. Het verhaal is veel genuanceerder.

Eerdere artikelen:

De joodse wortels van het Onzevader

Het getuigenis van Frans van der Lugt

"Je kunt niet het verlossende woord over Jezus spreken": interview met Fik Meijer

“Pius XII omschrijven als Hitlers paus is onzin”: interview met Jan Bank

Niet van God los, maar van kerken

"Onderscheid maken tussen Traditie en tradities": Interview met kerkhistoricus Marcel Gielis.

 

De Terugkeer van de Heilige Familie

(Katholiek Nieuwsblad, 30 juni 2017)

Hoe een werk van Peter Paul Rubens terugkeerde in de kerk waar het voor gemaakt was: De Carolus Borromeuskerk in Antwerpen.

Sacramentskerk Breda

29 april 2017: Lezing gehouden voor de Bredase Heemkundekring 'Engelbrecht van Nassau' over Sacramentskerk in Breda. In 1926 gewijd als 'middelpunt van eucharistisch leven in het bisdom Breda. In 1927 werd er de altijddurende aanbidding van het H. Sacrament ingesteld. De toenmalige bisschop van Breda , Petrus Hopmans, noemde het zijn belangrijkste daad als bisschop. De Sacramentskerk zou 'voor eeuwig' het middelpunt van het bisdom zijn. Maar de devotie voor het H. Sacrament bleek niet voor eeuwig. De altijddurende aanbidding werd in 1971 beëindigd en eind 2016 onttrok de opvolger van mgr. Hopmans, mgr. J. Liesen, de kerk aan de eredienst. De kerk was in 2000 al eigendom geworden van de stichting Sacramentskerk die nu net als voorheen, maar nu los van het bisdom doorgaat met liturgische vieringen en concerten. Meer over de geschiedenis van de kerk en vooral ook het koor: http://sacramentskerkbreda.tumblr.com/

Begijnhof Breda

Bijdrage in krant ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van het Begijnhof in Breda.  Over een bijzondere leefgemeenschap van vrouwen die eeuwenlang is blijven bestaan, maar in de twintigste eeuw is verdwenen. Een vraag naar de oorzaak, aan de hand van recent historisch onderzoek.

Schrijft geschiedenis

delaMet Wim Maas

Uitvaartverzorger- en verzekeraar DELA begon als een spontaan initiatief van enkele Eindhovense arbeiders tegen de hoge kosten die pastoors in hun stad voor uitvaarten berekenden. DELA was een coöperatie, gebaseerd op onderlinge solidariteit.

De snelle groei van de coöperatie maakte professionalisering noodzakelijk. Het boek beschrijft onder meer dit moeizame proces dat uiteindelijk leidde tot een financieel ijzersterk en efficiënt bedrijf.

DELA bleef een coöperatie en oriënteert zich steeds op het uitgangspunt van het begin: onderlinge solidariteit.

Breda en omgeving

Laurens Ziekenhuis

omslag-laurens-web

De geschiedenis van de ziekenhuiszorg in Breda tijdens de twintigste eeuw geschetst aan de hand van het Laurensziekenhuis. Hoe het van een modern ‘gesticht’ een ziekenhuis werd en waarom het ondanks zijn goede reputatie toch verdween.

St. Laurens. Van gesticht tot ziekenhuis (Breda: Stichting Laurensfonds i.s.m. uitgeverij Hollaers van Elkerzee BV, 2008) 176 p. € 19,95. Isbn 978-90-78199-10-6

Chassé Theater

De geschiedenis van de Vrienden van het Chassé Theater in Breda en zijn voorganger Concordia, verteld in drie biografische schetsen. Van de vrijmetselaar die in het verzuilende Breda de eendracht probeerde te bewaren door een podium voor alle gezindten op te richten. Van de dissidente katholiek die het carnaval voor Breda redde. En van de man die de schouwburg Concordia op de kaart van cultureel Nederland zette.

Maskers lichten. 125 jaar Vrienden van Concordia/Chassé Theater, Breda: Vrienden van Chassé i.s.m. Hollaers van Elkerzee B.V., 40 p., ISBN 9078199032

Industrie

Een inventarisatie van industrieel erfgoed in het gebied ten noorden van het station van Breda. Vervaardigd in opdracht van de gemeente Breda in verband met de herontwikkeling van het gebied.

Doel was een overzicht te vervaardigen die zowel voor het publiek als voor beleidsmakers vlot leesbaar is zodat alle betrokkenen zich een oordeel kunnen vormen over behoud, hergebruik of sloop van industrieel erfgoed. Een inleiding schetst de politieke en economische context van het ontstaan van het industriegebied.

Henk Muntjewerff, Industrieel erfgoed in Via Breda. Een factor van belang. Met een inleiding van Jan Brouwers. Gemeente Breda, ErfgoedReeks Breda 3. (Breda: Bureau Cultureel Erfgoed, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling, Gemeente Breda, 2008) 80 p. Isbn 978-90-8875-008-3

Wonderen

Erfgoed bestaat niet alleen uit gebouwen en voorwerpen, maar ook uit verhalen. In deze wandelroute worden de verhalen verteld achter kerken en beelden in Breda, bestaande en verdwenen. De route voert ook langs de buitenplaatsen van het Breda’s Museum in de Grote Kerk, het Begijnhof en het Holland Casino, vroeger de kapel van het klooster van de Norbertinessen. Zo krijgt de wandelaar een indruk van de geschiedenis van het katholieke geloof in Breda.

Wonderen van Breda. Een rondwandeling langs zes bedevaartsplaatsen (Breda: Hollaers van Elkerzee BV, 2008) Isbn 978-90-78199-09-0.

Andere jubileum- en gedenkboeken:

• 125 jaar Rode Kruis in Breda en omgeving (1995)

• Van Moederheil tot Valkenhorst. Een geschiedschrijving (1995)

• Aula Dei. 70 jaar Sacramentskerk Breda (1996)

• Geschiedenis Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch (1998)

• De Congregatie van Zusters van Liefde van O.L.Vrouw Moeder van Barmhartigheid buiten Nederland, ’s-Hertogenbosch (1999)

• Bouwen aan zorg voor ouderen: de Plebaan van der Madenstichting 1962–1999 (2000)

• Tussen zorg en genezing: 125 jaar Carolus-ziekenhuis ’s-Hertogenbosch (2001)

• De weg naar deSuite: geschiedenis van de Roosendaalse muziekschool 1950–2001 (2001)

• Villa Elsa (Landgoed en woonhuis bij Vught) (2003)

• Zeven eeuwen Bovendonk Seminarie en conferentieoord te Hoeven (2003)

• Honderd jaar Kruisvereniging Breda (2003

• ‘God is een vader der weesen’. De geschiedenis van de protestantse weeshuizen in Breda (2004)

Redactionele werkzaamheden in opdracht van:

• Stichting Zuidelijk Historisch Contact (2013- )

• Stichting BRG. ’s-Hertogenbosch (eindredactie diverse tijdschriften en boeken 2002–2004)

• Omroep Brabant TV (Redactie cultuurhistorisch programma ‘De Wandeling’; 2002–2004)

Onderzoek, teksten en publicaties t.b.v. tentoonstellingen:

• ‘Broodnodige hulp’. Hulpverlening aan kamp Vught (Nationaal Monument Kamp Vught, 1996)

• Cultuur en amusement in een concentratiekamp (NMKV 1997)

• Concentratiekampen en de Duitse economie (NMKV 1998)