Auteur en redacteur

Actueel

Sacramentskerk 1930Dit jaar bestaat de Sacramentskerk in Breda negentig jaar. Lees hier de serie artikelen die ik hierover aan het schrijven ben.

 

Zeisstraat 8

4818 EG Breda

076 - 560 12 56

06 - 24 69 75 63

Op katholiek.nl

Een vooringenomen kerkgeschiedenis

De Pius X-Broederschap heeft niet tot doel de traditie weer een plaats te geven in de rooms-katholieke Kerk, maar wil de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie terugdraaien. Dat betekent niet alleen dat de priester zich tijdens de mis weer van het kerkvolk moet afwenden, maar ook dat de Kerk terugkomt op haar positieve houding ten opzichte van de democratie, de godsdienstvrijheid en andere religies, met name het joodse geloof.

Toch beweert José Orlandis in ‘Geschiedenis van de katholieke Kerk in de tweede helft van de 20ste eeuw’ dat de broederschap een beweging is van ‘katholieke restauratie die de volledige trouw van de Kerk aan haar ware traditie wilde herstellen en van haar “moderne dwalingen” bevrijden.’ Hij noemt het een paradox dat deze beweging door het onverstandige besluit van haar stichter aartsbisschop Marcel Lefèbvre om zelf priesters en bisschoppen te wijden een schisma over zich heeft afgeroepen en dat andere critici van de Kerk dat lot niet heeft getroffen.

Lees verder

Schrijft geschiedenis

delaMet Wim Maas

Uitvaartverzorger- en verzekeraar DELA begon als een spontaan initiatief van enkele Eindhovense arbeiders tegen de hoge kosten die pastoors in hun stad voor uitvaarten berekenden. DELA was een coöperatie, gebaseerd op onderlinge solidariteit.

De snelle groei van de coöperatie maakte professionalisering noodzakelijk. Het boek beschrijft onder meer dit moeizame proces dat uiteindelijk leidde tot een financieel ijzersterk en efficiënt bedrijf.

DELA bleef een coöperatie en oriënteert zich steeds op het uitgangspunt van het begin: onderlinge solidariteit.

Breda en omgeving

Laurens Ziekenhuis

omslag-laurens-web

De geschiedenis van de ziekenhuiszorg in Breda tijdens de twintigste eeuw geschetst aan de hand van het Laurensziekenhuis. Hoe het van een modern ‘gesticht’ een ziekenhuis werd en waarom het ondanks zijn goede reputatie toch verdween.

St. Laurens. Van gesticht tot ziekenhuis (Breda: Stichting Laurensfonds i.s.m. uitgeverij Hollaers van Elkerzee BV, 2008) 176 p. € 19,95. Isbn 978-90-78199-10-6

Chassé Theater

maskers-lichten

De geschiedenis van de Vrienden van het Chassé Theater in Breda en zijn voorganger Concordia, verteld in drie biografische schetsen. Van de vrijmetselaar die in het verzuilende Breda de eendracht probeerde te bewaren door een podium voor alle gezindten op te richten. Van de dissidente katholiek die het carnaval voor Breda redde. En van de man die de schouwburg Concordia op de kaart van cultureel Nederland zette.

Maskers lichten. 125 jaar Vrienden van Concordia/Chassé Theater, Breda: Vrienden van Chassé i.s.m. Hollaers van Elkerzee B.V., 40 p., ISBN 9078199032

Industrie

Via Breda web

Een inventarisatie van industrieel erfgoed in het gebied ten noorden van het station van Breda. Vervaardigd in opdracht van de gemeente Breda in verband met de herontwikkeling van het gebied.

Doel was een overzicht te vervaardigen die zowel voor het publiek als voor beleidsmakers vlot leesbaar is zodat alle betrokkenen zich een oordeel kunnen vormen over behoud, hergebruik of sloop van industrieel erfgoed. Een inleiding schetst de politieke en economische context van het ontstaan van het industriegebied.

Henk Muntjewerff, Industrieel erfgoed in Via Breda. Een factor van belang. Met een inleiding van Jan Brouwers. Gemeente Breda, ErfgoedReeks Breda 3. (Breda: Bureau Cultureel Erfgoed, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling, Gemeente Breda, 2008) 80 p. Isbn 978-90-8875-008-3

Wonderen

Omslag wonderen

Erfgoed bestaat niet alleen uit gebouwen en voorwerpen, maar ook uit verhalen. In deze wandelroute worden de verhalen verteld achter kerken en beelden in Breda, bestaande en verdwenen. De route voert ook langs de buitenplaatsen van het Breda’s Museum in de Grote Kerk, het Begijnhof en het Holland Casino, vroeger de kapel van het klooster van de Norbertinessen. Zo krijgt de wandelaar een indruk van de geschiedenis van het katholieke geloof in Breda.

Wonderen van Breda. Een rondwandeling langs zes bedevaartsplaatsen (Breda: Hollaers van Elkerzee BV, 2008) Isbn 978-90-78199-09-0.

Andere jubileum- en gedenkboeken:

• 125 jaar Rode Kruis in Breda en omgeving (1995)

• Van Moederheil tot Valkenhorst. Een geschiedschrijving (1995)

• Aula Dei. 70 jaar Sacramentskerk Breda (1996)

• Geschiedenis Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch (1998)

• De Congregatie van Zusters van Liefde van O.L.Vrouw Moeder van Barmhartigheid buiten Nederland, ’s-Hertogenbosch (1999)

• Bouwen aan zorg voor ouderen: de Plebaan van der Madenstichting 1962–1999 (2000)

• Tussen zorg en genezing: 125 jaar Carolus-ziekenhuis ’s-Hertogenbosch (2001)

• De weg naar deSuite: geschiedenis van de Roosendaalse muziekschool 1950–2001 (2001)

• Villa Elsa (Landgoed en woonhuis bij Vught) (2003)

• Zeven eeuwen Bovendonk Seminarie en conferentieoord te Hoeven (2003)

• Honderd jaar Kruisvereniging Breda (2003

• ‘God is een vader der weesen’. De geschiedenis van de protestantse weeshuizen in Breda (2004)

Redactionele werkzaamheden in opdracht van:

• Stichting Zuidelijk Historisch Contact (2013- )

• Stichting BRG. ’s-Hertogenbosch (eindredactie diverse tijdschriften en boeken 2002–2004)

• Omroep Brabant TV (Redactie cultuurhistorisch programma ‘De Wandeling’; 2002–2004)

Onderzoek, teksten en publicaties t.b.v. tentoonstellingen:

• ‘Broodnodige hulp’. Hulpverlening aan kamp Vught (Nationaal Monument Kamp Vught, 1996)

• Cultuur en amusement in een concentratiekamp (NMKV 1997)

• Concentratiekampen en de Duitse economie (NMKV 1998)